Τρίπολη| Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού 25ns Μαρτίου λόγω οικοδομικών εργασιών

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 13:33

Ο Δ.Τρίπολης με άδεια χρήσης δρόμου που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Κανελλόπουλος  ενημερώνει :

Χορηγούμε στον κ. Θεόδωρο Κουτσούγερα, άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας στην οδό 25ns Μαρτίου 15 , από τη συμβολή της με την οδό Πελοπίδα έως τη συμβολή της με την οδό Ταξιαρχών , την Παρασκευή 18-10-2019 και κατά τις ώρες 08.00 έως 14.30, προκειμένου να προβεί σε εκτέλεση οικοδομικών εργασιών με καλαθοφόρο όχημα στην πολυκατοικία του.Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου.