Τρίπολη | Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Π. Μπούα για οικοδομικές εργασίες

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 13:35

Aπόφαση του Δ.Τρίπολης ,που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Κανελλόπουλος Αλέξανδρος, για χορήγηση αδείας χρήσης δρόμου , έχει ως εξής:

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ. Γκανά Παναγιώτη, άδεια χρήσης δρόμου, με
διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Π.Μπούα, από τη συμβολή της με την οδό
Γρόνας έως τη συμβολή της με την οδό Μαινάλου, την Παρασκευή 13-09-
2019 κατ κατά ττς ώρες 09.00 έως 13.00, προκειμένου να εκτελεστούν
οικοδομικές εργασίες.
Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη
του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το
πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.
Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.