Τρίπολη| Δίωρη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Νικηταρά λόγω μεταφοράς δομικών υλικών

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 13:21

Ο Δήμος Τρίπολης, με υπογραφή του Αντιδημάρχου Τρίπολης, κου Αλ. Κανελλόπουλου, παραχωρεί  άδεια χρήσης δρόμου σε ιδιώτη, με προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για μεταφορά δομικών υλικών με γερανοφόρο όχημα .

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ. Κων/νο Κουσιουρή άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Νικηταρά 15, από τη συμβολή της με την οδό Εθνομαρτύρων έως τη συμβολή της με την οδό Πλαπούτα, την Τρίτη 14-07-2020 και κατά τις ώρες  06.30 έως 08.30, προκειμένου να σταθμεύσει γερανοφόρο όχημα για  την πραγματοποίηση  μεταφοράς οικοδομικών υλικών.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ