ΤΡΙΠΟΛΗ | Κλείνει οδός για κατεδάφιση ετοιμόρροπου κτιρίου

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018 18:46

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που υπογράφει ο εντεταλμένος σύμβουλος κ.Κακλαμάνος:

“Χορηγούμε άδεια κατάληψης οδοστρώματος στον κ. Βερέμη Γεώργιο, στην οδό Ταξιαρχών από τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου έως τη συμβολή της με την οδό Χρονά, από την Πέμπτη 03-05- 2018 έως και την Παρασκευή 04-05-2018 και κατά τις ώρες 07:00 έως
15:00, προκειμένου να προβεί σε εργασίες κατεδάφισης επικίνδυνου-
ετοιμόρροπου κτιρίου.Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από το Δήμο”.