Τρίπολη | Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την χορωδία του Ορφέα

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 20:24

Μετά τις διεργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών της Χορωδίας «ΟΡΦΕΑΣ» Τρίπολης, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 9, 18 και 19 του Καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε “Σώμα” το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη:

• Ευγενία Ι. Αντωνίου ως Πρόεδρο
• Δημήτριο Η. Φωτόπουλο ως Αντιπρόεδρο
• Ευρυδίκη Η. Χασάπη ως Γραμματέα
• Ευαγγελία Α. Λάρου ως Ταμία
• Πηνελόπη Γ. Καρναβέζου ως Έφορο
• Σταύρο Γ. Κουρόγιωργα ως Α’ Μέλος
• Βασιλική Σ. Κουρόγιωργα ως Β’ ΜέλοςΗ θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού Λει-τουργίας, ορίζεται για δύο έτη, ήτοι 2020-2022.

Δελτίο Τύπου