Τρίπολη: Ο υπουργός Παιδείας σε ημερίδα του Παν/μίου και του ΤΕΙ Πελ/σου

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 20:49

Κρίσιμα ζητήματα γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα αλλά και οι προοπτικές για την περαιτέρω αναπτυξή τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συζητήθηκαν στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Πελοποννήσου την Τετάρτη 15 Μαρτίου στο αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται ανοικτή εκδήλωση διαβούλευσης με αντικείμενο την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα με συμμετοχή όλων των κύριων θεσμικά εμπλεκόμενων φορέων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην ημερίδα συμμετείχε ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις προτάσεις του Υπουργείου για τη δημιουργία του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής αλλά και την αναβάθμιση του Λυκείου. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης στην ομιλία του σημείωσε ότι προσβλέπει σε ευρύτερες συνεργασίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμβατές με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχουν τεθεί και πως η Περιφέρεια επιθυμεί να αποτελέσει αρωγό στις ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες των δύο ιδρυμάτων.Στο ίδιο πνεύμα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κωσταντίνος Μασσέλος αναφέρθηκε στα βασικά θέματα που απασχολούν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σήμερα αλλά και σε προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με προοπτική ανάπτυξης και όχι συντήρησης της υπάρχουσας κατάστασης. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Βελισσαρίου αναφέρθηκε στο έργο αλλά και στα προβλήματα που απασχολούν το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Περαιτέρω, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κα Αγγελική Σπυροπούλου παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρόσφατης εξωτερικής αξιολόγησης του ιδρύματος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΙ Πελοποννήσου κ. Θεόδωρος Τσέκος, τη διεθνή εμπειρία των συνεργειών μεταξύ φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, την οποία συντόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητές και φοιτητές έθεσαν ερωτήματα στον Υπουργό και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων.

Με την ημερίδα αυτή σηματοδοτείται η έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, με έμφαση στις ειδικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου.