Τρίπολη | Προσλήψεις νοσηλευτών και φυσικοθεραπευτών στο ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022 21:20
Φωτο drt915.gr

Νοσηλευτές / τριες και Φυσικοθεραπευτές / τριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης ( ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ) που κατέχουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος αναζητά για άμεση πρόσληψη το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ που έχει έδρα την Τρίπολη.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με e-mail ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο cv@palladion-rehab.grΌλοι οι υποψήφιοι που θα στείλουν βιογραφικό θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη από τη Διεύθυνση του Κέντρου. Θα εκτιμηθεί προηγούμενη προϋπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Η Διοίκηση του ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ συνεχίζει να ενισχύει τις κλινικές του Κέντρου με εξειδικευμένο προσωπικό στην προσπάθειά της να προσφέρει σταθερά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Στους προσληφθέντες προσφέρονται σταθερές συνθήκες εργασίας, ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ