Τρίπολη| Προσωρινή χρήση με διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Αγ.Κωνσταντίνου

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020 11:52

Ο Δήμος Τρίπολης με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Τρίπολης, κου Αλ. Κανελλόπουλου, παραχωρεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας για οικοδομικές εργασίες.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ.Καραλή Κων/νο, άδεια χρήσης δρόμου,με διακοπή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην οδό Αγ.Κωνσταντίνου 6, από τη συμβολή της με την οδό Παπαρηγοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Δημοσθένους, το Σάββατο 03-10-2020 και κατά τις ώρες 17.00 έως 19.00, προκειμένου να σταθμεύσει γερανοφόρο όχημα για την πραγματοποίηση εκφόρτωσης ξυλείας για την επισκευή σκεπής στην οικία του.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ