Τρίπολη| Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Φωτάκου λόγω οικοδομικών εργασιών

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019 11:44

Η παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου ,με διακοπή κυκλοφορίας ,χορηγήθηκε με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τρίπολης Κου Κανελλόπουλου στον ιδιώτη Κο Ρέκκα για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών :

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ. Γεώργιο Ρέκκα, άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Φωτάκου 10-12, από τη συμβολή της με την οδό 28ns Οκτωβρίου έως την συμβολή της με την οδό Πλαπούτα, την Κυριακή 06-10-2019 και κατά τις ώρες 08:30 έως και 10:30, προκειμένου να σταθμεύσει γερανοφόρο όχημα με καλάθι για να προβεί σε εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (τοποθέτηση λαμαρίνας σε τοίχο του κτηρίου).

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη της ενδιαφερομένης και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει την ίδια.
Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ