Τρίπολη| Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τη Δευτέρα σε τμήμα της οδού Παπαναστασίου

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 12:46

Ο Δήμος Τρίπολης με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Τρίπολης, κου Αλ. Κανελλόπουλου, παραχωρεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας για οικοδομικές εργασίες:

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε άδεια χρήσης δρόμου στον κ.Αργυρόπουλο Ιωάννη,  στην οδό Παπαναστασίου, από τη συμβολή της με την οδό Παπαρηγοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Ακαδημίας, προκειμένου να σταθμεύσει το γερανοφόρο όχημα έμπροσθεν της οικίας του, για να προβεί σε ανύψωση  δομικών υλικών, τη Δευτέρα 02-11-2020 μεταξύ των ωρών 13:00 με 15:00 και 17:00 με 18:30.

Η οδοσήμανση και μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ