Τρίπολη | Συνεδρίασε ο ΦοΔΣΑ Πελ/σου με οικονομικά-διοικητικά θέματα (vid)

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018 20:59

Απόντα αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση πραγματοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου, την Τρίτη του Πάσχα 10 Απριλίου, αργά το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης.Η συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν αρκετά μέλη επικεντρώθηκε σε οικονομικά και διοικητικά θέματα.

Συζητήθηκε μεταξύ άλλων η τιμολογιακή πολιτική του Φορέα για το 2018 και αυτό που επισημάνθηκε είναι πως υπάρχουν 170 χιλιάδες παλιά χρέη τα οποία έχουν ρυθμιστεί και 100 χιλιάδες ευρώ νέα χρέη τα οποία οφείλονται σε πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους δήμους.

Επίσης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (δύο κατά και ένα λευκό) ο προϋπολογισμός του 2018, ενώ στη συνέχεια πάλι κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Φορέα και η Συμμετοχή του στο Δίκτυο Πόλεων “Βιώσιμη πόλη”.

Και τα υπόλοιπα θέματα αφορούσαν σε οικονομικά ζητήματα του Φορέα (έγκριση εκθέσεων ορκωτών ελεγκτών, και ορισμός ορκωτών λογιστών για τα έτη 2015-2017) καθώς και σε διοικητικά ζητήματα, όπως το οργανόγραμμα του Φορέα.

Δείτε βίντεο με αποσπάσματα από τη συνεδρίαση.