Τριπολίτες προσέφεραν τρόφιμα στο «καλάθι του πτωχού αδελφού»

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020 15:38

Τὸ Φιλανθρωπικὸ Πρόγραμμα « ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ », σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 16 Ἀπριλίου 2020 δέχθηκε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐγενῆ προσφορὰ ἱκανῆς ποσότητας τροφίμων ἐκ διαφόρων Τριπολιτῶν οἱ ὁποῖοι μὲ κάθε τρόπο στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως,μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας διὰ μέσου τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

 Ἡ συνδρομὴ αὐτὴ ἔρχεται νὰ συμπλήρωση καὶ νὰ ἐνίσχυση τὸ φιλανθρωπικό μας ἔργο μίας καὶ τὶς προηγούμενες ἥμερες ἡ Μητρόπολη μᾶς διένειμε πολὺ μεγάλη ποσότητα τροφίμων στοὺς ἀναξιοπαθοῦντας ἀδελφούς μας καθὼς εἶναι καὶ μία περίτρανη απόδειξη πῶς οἱ Ἀρκάδες καὶ οἱ Τριπολίτες ἐν καιρῶ δοκιμασιῶν, ἔκτακτων ἀναγκῶν καὶ λοιμικῶν ἀσθενειῶν δέν λησμονοῦν τοῦς ἔχοντας ἀνάγκη.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ εὐχαριστεῖ ἐκ βάθους καρδιᾶς ὅλους ὅσους συνδράμουν ποικιλοτρόπως τὸ φιλανθρωπικὸ πρόγραμμα τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, εὐχόμενος καλὴ Ἀνάσταση Ὑγεία ὑπομονὴ καὶ προσευχὴ ἕως ὅτου ὁ Θεὸς οἰκονομίσει νὰ βρεθοῦμε στὶς Ἐκκλησίες μας καὶ νὰ τὸν Δοξολογήσουμε γονυπετείς μπρὸς στὴν Ἁγία Εἰκόνα τοῦ, ἔμπροσθέν του Τέμπλου τοῦ Κάθε Ναοῦ.
Χρόνια Πολλὰ Καλὸ Πάσχα.
+ π.Ι.Σ.