Β. Κυνουρία | Διακήρυξη Κληροδοτήματος Π. Γιαννούκου για την εκμίσθωση κτιρίου

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 14:28

Το Κληροδότημα  Παναγιώτη Γιαννούκου της Τ.Κ. Κουτρούφων του  Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης) διακηρύττει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, ενός κτιρίου (διώροφο κατάστημα), συνολικού εμβαδού 110,24 τ.μ επί οικοπέδου 204,51 τ.μ. το οποίο βρίσκεται  στα Κούτρουφα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, επί της επαρχιακής οδού Άστρους-Λεωνιδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας και τη διαδικασία υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οικονομικής προσφοράς ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης που επισυνάπτεται.