Β. Κυνουρία | Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020 14:29

Δείτε την πρόσκληση για την κατεπείγουσα συνεδρίαση:

Σας καλούμε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο κατωτέρω θέμα:1. Προγραμματισμός προσλήψεων μονίμου προσωπικού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2021.

(Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθόσον το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών έως την Παρασκευή 21.08.2020)