Βόρεια Κυνουρία: Ανακοίνωση για έλεγχο COVID-19 σε λύματα του Βιολογικού Καθαρισμού

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020 15:02

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, καθ’ υπόδειξη των αρμόδιων φορέων της πολιτείας προέβει στη διενέργεια δειγματοληψίας σε ανεπεξέργαστα και επεξεργασμένα λύματα στο Βιολογικό Καθαρισμό Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και στην εξέταση/ανάλυση των δειγμάτων αυτών για την παρουσία του ιού SARS CoV-2 .

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 11-08-2020 και ο έλεγχος έγινε στο Διαπιστευμένο Εργαστήριο «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών».Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων «Δεν ανιχνεύτηκε ιός SARS CoV-2» σε κανένα από τα δείγματα του Βιολογικού.

 

 Η Πρόεδρος

της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

 Αναγνωστάκου Χριστίνα