Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την ειδικότητα αργυροχρυσοχοϊας στο ΕΠΑΛ Γορτυνίας στη Στεμνίτσα

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022 21:54

ΕΠΑΛ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ στη ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ

– ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣΔιαθέτεις φαντασία και δημιουργικότητα;

Σπούδασε στο ΕΠΑΛ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ στη ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ

– ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ από 24 Ιουνίου έως και 7 Ιουλίου 2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/…/eggraphe-ananeose-eggraphes-se…, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν :

• οι απόφοιτοι Γυμνασίου και Α’ Λυκείου κάθε τύπου Λυκείου

• οι έχοντες απολυτήριο κάθε τύπου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου

• πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ

Οι απόφοιτοι αποκτούν :

απολυτήριο λυκείου

πτυχίο αργυροχρυσοχοΐας με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ για την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των εφαρμοσμένων τεχνών.

Η μεταφορά  των μαθητών επιδοτείται.

Τηλέφωνα:  27950-81.227, 6972-252.492, 6974-604.541, 6976-105.250

E-mail: mail@epal-gortyn.ark.sch.gr