Ζαχαριάς & Κοδέλας: «Χρόνια προβλήματα πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης και συμβασιούχων»

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014 07:53

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνος Ζαχαριάς και Δημήτριος Κοδέλας, κατέθεσαν με αναφορά τους την από 16/06/2014 επιστολή του Σωματείου Πυροσβεστών Αργολίδας και Αρκαδίας με θέμα: «Αδιαφορία σε επίλυση εργασιακών προβλημάτων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΠΠΥ), και συμβασιούχων», η οποία αναφέρεται σε τρία βασικά εργασιακά προβλήματα των ΠΠΥ και των συμβασιούχων, δηλαδή στην ανεξήγητη αφαίρεση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας από τους οδηγούς Πυροσβεστικών οχημάτων, στην πολυετή έλλειψη προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και στην ανάγκη κάλυψης των οργανικών κενών.Τονίζουν ότι το Υπουργείο οφείλει άμεσα να μεριμνήσει για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων αλλά και των γενικότερων θεμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, μεσούσης μάλιστα της αντιπυρικής περιόδου.

Ακολουθεί η επιστολή του Σωματείου Πυροσβεστών Αργολίδας και Αρκαδίας:

SnapShot.jpg