Δευτέρα 10 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019 12:48

Σας καλούμε την 10/6/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Aδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

3. Aνάθεση παροχής υπηρεσιών για πραγματοποίηση δράσεων για την υποστήριξη του Ξενώνα υποδοχής- φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

4. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για προωθητικές ενέργειες και άμεση επικοινωνία με το ευρύτερο κοινό για τη λειτουργία και τους σκοπούς του Ξενώνα υποδοχής – φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

5. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για ενέργειες πληροφόρησης των πολιτών για τον Ξενώνα υποδοχής – φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ