Σάββατο

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017 10:22
ΩΡΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
00:00 – 03:00”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
03:00 – 05:00”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
05:00 –  07:00”ΠΑΛΙΑ ΛΑΪΚΑ”
07:00 – 09:00”ΕΝΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ”
09:00 – 10:00”ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s”
10:00 – 11:00”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
11:00 – 14:00”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
14:00 – 17:00”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
17:00 – 19:00”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
19:00 – 22:00”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
22:00 – 00:00”DJ ANESTIS MENEXES”