Σάββατο

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018 10:22
ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
00:00 – 03:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
03:00 – 05:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
05:00 –  07:00 ”ΠΑΛΙΑ ΛΑΪΚΑ”
07:00 – 09:00 ”ΕΝΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ”
09:00 – 10:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΕΚΑΕΤΙΑ 90’s”
10:00 – 11:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
11:00 – 14:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
14:00 – 17:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
17:00 – 19:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
19:00 – 21:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
21:00 – 00:00 ”NON – STOP MIX” By Valentino flow by Giorgos Reisopoulos