Κυριακή

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 18:26
ΩΡΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
00:00 –  04:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
04:00 –  05:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
05:00 – 07:00 ”ΠΑΛΙΑ ΛΑΪΚΑ”
07:00 – 09:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ & ΝΕΟ ΚΥΜΑ”
09:00 – 10:00

”ΕΝΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ”

10:00 – 13:00

”ΔΗΜΟΤΙΚΑ”13:00 – 14:00 ”ΔΗΜΟΤΙΚΑ”
14:00 – 15:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
15:00 – 16:00

”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”

16:00 – 18:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”
18:00 – 20:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”

20:00 – 21:00

”ΞΕΝΑ – POP & DISCO OLD MUSIC”

21:00 – 22:00

”ΞΕΝΑ – BALLADS OLD MUSIC”

22:00 – 23:00

”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”

23:00 – 00:00 ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ”