Δ.Ε.Π.E

Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2016 07:19

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σωτηρόπουλος Τριαντάφυλλος – Πρόεδρος (αναπληρωτής: Καδάς Γεώργιος)

Λουκάς Δημήτριος – Αντιπρόεδρος (αναπληρωτής: Θεοδωρακόπουλος Θεόδωρος)

Κακλαμάνος Αναστάσιος – τακτικό μέλος (αναπληρωτής: Παπαδημητρίου Σωτήρης)

Αληγέωργα Γαρυφαλιά – τακτικό μέλος (αναπληρώτρια: Μπρακουμάτσου Θεοδώρα)

Κοσκινάς Δημήτριος – τακτικό μέλος (αναπληρωτής: Γιαννούλη Αντωνία)

Αλεξοπούλου Αικατερίνη – τακτικό μέλος (αναπληρώτρια: Λάγαρη Βασιλική)

Σκορπίδας Παναγιώτης – τακτικό μέλος (αναπληρωτής: Καρναβέζος Αθανάσιος)

Γαργαλιώνης Νικόλαος – τακτικό μέλος (αναπληρωτής: Μπερτζελέτου Μαρία)

Μπερτζελέτος Δημήτριος – τακτικό μέλος (αναπληρωτής: Καραγιάννης Γεώργιος)