Δ.Ε.Π.E

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016 07:19

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 – Πρόεδρος (αναπληρωτής: ) – Αντιπρόεδρος (αναπληρωτής: )

 – τακτικό μέλος (αναπληρωτής: )

 – τακτικό μέλος (αναπληρώτρια: )

 – τακτικό μέλος (αναπληρωτής: )

 – τακτικό μέλος (αναπληρώτρια: )

 – τακτικό μέλος (αναπληρωτής: )

 – τακτικό μέλος (αναπληρωτής: )

 – τακτικό μέλος (αναπληρωτής: )