Την Τρίτη 24/9 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 13:35

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης.

Ακολουθεί η Πρόσκληση:Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 24η  Σεπτεμβρίου  2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Oρισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» – Προέδρου και Αντιπροέδρου
 2. Oρισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τρίπολης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» – Προέδρου και Αντιπροέδρου
 3. Oρισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης του Δήμου Τρίπολης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» του Δήμου Τρίπολης- Προέδρου και Αντιπροέδρου
 4. Oρισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης του Δήμου Τρίπολης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 5. Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με την επωνυμία : «Συνδέσμου Δήμων Τρίπολης και Γορτυνίας Υδατικών Έργων Μεθυδρίου»
 6. Γνωμοδότηση σχετικά με αστικές στάσεις στη Δ.Κ. Τρίπολης
 7. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
 8. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) Δήμου Τρίπολης
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τρίπολης στη Γενική συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 12. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 13. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 14. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 15. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 16. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 17. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 18. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 19. Παράταση εκμίσθωσης του 2ου ορόφου του δημοτικού ακινήτου πρώην Παιδικός Σταθμός της Κοινότητας Κανδήλας
 20. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Πλατείας της Κοινότητας Ροεινού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροεινού «Ο ΠΑΝ» την 5-10-2019
 21. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας διαχείρισης των Κληροδοτημάτων – Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
 22. Εισήγηση για α) τον ορισμό οργάνου για σφράγιση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων – κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Τρίπολης και β) τον καθορισμό διαδικασίας εκτέλεσης των Διοικητικών πράξεων – κυρώσεων σε βάρος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου που λειτουργούν χωρίς την απαραίτητη άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση από το αρμόδιο όργανο
 23. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών
 24. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών
 25. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών
 26. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών
 27. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών
 28. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική επιτροπή
 29. Καταγραφή του δημοτικού ακινήτου «Πυργάκι» της Κοιν. Κάψα
 30. Αυτοδίκαιη ανάκληση δωρεάς του δημοτικού ακινήτου «οικόπεδο ΚΤΕΟ» της Κοιν. Νεστάνης
 31. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Επισκευή Αγροτικών Ιατρείων Τοπικών Κοινοτήτων Κολλινών και Ριζών» με κωδικό ΟΠΣΑ 0011038658, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)
 32. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για παιδικές χαρές στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας (ΤΚ Κερασίτσας και Ριζών), Σκυρίτιδας (ΤΚ Κολλινών), Βαλτετσίου (ΤΚ Ασέας)» με κωδικό ΟΠΣΑ 0011038641, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠ ΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»
 33. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ με κωδικό ΟΠΣΑ 0011019640, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠ ΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»
 34. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5044893, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»
 35. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Γορτυνίας για την αμοιβαία παραχώρηση προς χρήση οχημάτων
 36. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τρίπολης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό την οργάνωση, ενίσχυση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα
 37. Εκ νέου ορισμός μέλους Επιτροπής κρίσεως και παραλαβής καλλιτεχνικού έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά δωρούμενο μνημείο πεσόντων υπέρ πατρίδος στην Τ.Κ Σκοπής του Δήμου Τρίπολης
 38. Εκ νέου ορισμός μέλους Επιτροπής κρίσεως και παραλαβής καλλιτεχνικού έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά γλυπτό ανάγλυφης μαρμάρινης πλάκας στην Τ.Κ. Λίμνης Αρκαδίας
 39. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Γιωνά Γιαννούλας με Κ.Α 0423006 στην πράξη εφαρμογής, πολεοδομικής ενότητας Φιλικών σχεδίου πόλης Τρίπολης»

                           H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ