1η ΤΟ.Μ.Υ Τρίπολης | Ενημέρωση για δράση πρόληψης και προαγωγής υγείας

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 13:16

Την Τετάρτη 19/06/2019 έως την Παρασκευή 21/06/2019 η 1η ΤΟ.Μ.Υ Τρίπολης στο πλαίσιο της ανάπτυξης και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας, πραγματοποίησε δράση με θέμα «Κυκλοφοριακή αγωγή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρίπολης.

Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σχετικά με την κυκλοφορία στο δρόμο, έχει αφεθεί, σχεδόν τελείως, στο παράδειγμα που έχουν τα ίδια από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Έτσι η εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στον τομέα της κυκλοφοριακής αγωγής έχει σκοπό να βάλει τα παιδιά στη διαδικασία ενημέρωσης και κατανόησης της σημαντικότητας αυτού του θέματος.Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές όσον αφορά την ασφάλεια στο δρόμο και την προστασία της δημόσιας υγείας από οδικά τροχαία ατυχήματα.

Για την επιτυχή έκβαση της δράσης η 1η ΤΟΜΥ Τρίπολης ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης κ. Καραλή Θεόδωρο και τη γενική Διευθύντρια κ. Καψιμάλη Βασιλική, καθώς και τους εργαζόμενους των δημόσιων παιδικών σταθμών για την αποτελεσματική συμβολή τους.