22 εκατ. ευρώ για τις Επιχειρήσεις του Προγράμματος ICT4GROWTH, ενέκρινε ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014 10:51
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Οδυσσέας  Κωνσταντινόπουλος, ενέκρινε την χρηματοδότηση με 22 εκ. ευρώ, των Εταιριών που είναι ενταγμένες στο  Πρόγραμμα  ICT for GROWTH.

 
Σημειώνεται, ότι με πρωτοβουλία του Υφυπουργού δεσμεύτηκαν τα παραπάνω κονδύλια, ώστε να ενταχθούν όλες οι επιλαχούσες Εταιρίες στο Πρόγραμμα.
 
Τέλος ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου,  η εκταμίευση για την πληρωμή των ήδη υλοποιηθέντων στο ίδιο Πρόγραμμα, συνολικού ύψους 10 εκ.ευρώ.