Αυτοψία Λαμπρόπουλου στο έργο αποκατάστασης κελιών Μονής Ταξιάρχη Μουράς Παλαιοχωρίου Κυνουρίας

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 13:12

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας έκανε αυτοψία στο έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ” προϋπολογισμού 2.775.000 € που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο επισκέψεων του για την επιτάχυνση των εκτελούμενων έργων.

Στην Π.Ε. Αρκαδίας υλοποιείται ένα σημαντικό πρόγραμμα έργων πολιτισμού και μελετών αναστήλωσης μνημείων.