Αγροτικό Τιμολόγιο ρεύματος και απαιτήσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε ηλεκτροδοτήσεις υδροληψιών.

Τρίτη, 22 Απρίλιος 2014 13:46

Έγγραφο της ΔΕΗ

Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με τις επιστολές της ΔΕΗ Α.Ε. προς τους κατόχους ηλεκτροδοτούμενων υδροληψιών (γεωτρήσεων, πηγαδιών, κλπ) και την υποχρέωσή τους να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο τηρούμενο από τη ΔΕΗ αρχείο δικαιούχων αγροτικού τιμολογίου προσκομίζοντας νέο Δελτίο Νο1, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  • Ο Δήμος Μονεμβασίας με επιστολή του Δημάρχου κ. Τριχείλη (αρ. πρωτ. 8105/17-4-2014) έχει ήδη διαμαρτυρηθεί προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη αλλά και προς τη διοίκηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τη μεθόδευση αυτή, που ωθεί τον αγροτικό κόσμο σε νέα ταλαιπωρία και έξοδα, ενώ είναι γνωστό ότι για να συνταχθεί νέο δελτίο Νο1 απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης νερού, η οποία καθυστερεί καθώς η Νομοθεσία τροποποιείται συνεχώς αλλά και λόγω του πολύ μεγάλου όγκου αιτήσεων που έχει συσσωρευτεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Στην παραπάνω επιστολή του Δημάρχου ζητείται από τους αρμόδιους να επανεξετάσουν το ζήτημα και να δοθεί η ενδεδειγμένη λύση προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί και θιγεί οικονομικά για μια ακόμη φορά ο αγροτικός κόσμος.
  • Επειδή έχουν υποβληθεί επιστολές και αιτήματα και άλλων φορέων για το θέμα, καλούμε τους πολίτες να αναμείνουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να διευκρινιστεί η διαδικασία.

 

  • Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Δήμου (στους χώρους ανακοινώσεων αλλά και στην ιστοσελίδα www.monemvasia.gov.gr ) προκειμένου να ενημερώνεστε για τις τελυταίες εξελίξεις.
  • Επ’ ευκαιρία υπενθυμίζουμε σε όλους τους κατόχους υδροληψιών που δεν έχουν καταθέσει αίτηση για αδειοδότηση των υδροληψιών τους (γεώτρηση, πηγάδι, πηγή, κλπ) την υποχρέωση κατάθεσης:

           α) αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) μέχρι τις

               15 Μαΐου 2104

         β) αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά για την αδειοδότηση των υφιστάμενων υδροληψιών όταν τεθεί σε ισχύ η νέα ΚΥΑ με τις τροποποιήσεις και τις απλοποιήσεις της διαδικασίας και όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Κ. Υπουργέ, κ. πρόεδρε του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε.,

Με ιδιαίτερη έκπληξη παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τη ‘’σπουδή’’ που επιδεικνύει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αναφορικά με το θέμα του Αγροτικού τιμολογίου ρεύματος, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στους πολίτες που έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για υδροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ενώ γνωρίζετε ότι η διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων υδροληψιών είναι σε εξέλιξη και απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1-2 ετών προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες χρήσης νερού, η ΔΕΗ ωθεί τον αγροτικό κόσμο σε νέες ‘’περιπέτειες’’ αναζήτησης των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, απειλώντας με διακοπή χορήγησης του Αγροτικού Τιμολογίου.

Επιπλέον τα υποκαταστήματα της ΔΕΗ δεν έχουν ακόμα την κατάλληλη ενημέρωση επί του θέματος με αποτέλεσμα να παραπέμπουν τους πολίτες στο Δήμο, ενώ παράλληλα ζητούν επιπλέον δικαιολογητικά σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. επικαιροποίηση και του σχεδίου ηλεκτρολόγου της σύνδεσης).

Μήπως τελικά δεν απέχουν από την πραγματικότητα οι φόβοι των πολιτών ότι στόχος είναι η κατάργηση του αγροτικού τιμολογίου και η καθιέρωση μιας νέας τιμολογιακής πολιτικής κατά πολύ ακριβότερης;

Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα του θέματος και να δώσετε την ενδεδειγμένη λύση ώστε να μην ταλαιπωρηθεί και να μην θιγεί οικονομικά για μια ακόμα φορά ο αγροτικός κόσμος με την κατάργηση του αγροτικού τιμολογίου.

Δήμαρχος Μονεμβασιάς Ηρακλής Τριχείλης