Ανάδειξη βιαιοτήτων Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον Κοσμά Κυνουρίας

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016 13:11
Kosmas kynourias

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας κατέθεσε πρόταση επιδότησης στον Ευρωπαϊκό φορέα EACEA, στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος European Remembrance με αριθμό υποβολής:575756-CITIZ-1-2016-1-EL-CITIZ-REMEM.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδειχθούν οι βιαιότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου στο χωριό του Κοσμά, αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς όμως και σε άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές με παρόμοιο σκοτεινό παρελθόν. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπός της ΕΕ είναι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της.Στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου και της γενικής περιγραφής του σκέλους 1, το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες» θα στηρίξει έργα που αντικατοπτρίζουν τα αίτια εγκαθίδρυσης απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, καθώς και έργα που συνδέονται με άλλες καθοριστικές στιγμές και σημεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως η καταστροφή του Κοσμά.