Αναλύοντας το Νέο Ασφαλιστικό…

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016 11:33

Λένε:
Οι κύριες συντάξεις θα μειωθούν ως 35% για τους νέους συνταξιούχους ενώ από το 2018 την μείωση αυτή θα την υποστούν και οι σημερινοί συνταξιούχοι.

Απάντηση:
Τα ποσοστά αναπλήρωσης και τα πραγματικά ποσά είναι στην πλειοψηφία των συντάξεων μεγαλύτερα παρά τα παραπλανητικά δεδομένα που κυριαρχούν στα ΜΜΕ για μείωση κύριων συντάξεων έως και 30% γιατί οι μειώσεις αφορούν ελάχιστες συντάξεις και γιατί η κυβέρνηση έχει προβλέψει ότι όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 13, ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά, ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα.Συγκεκριμένα για το 2016, η μέγιστη διαφορά πράγματι είναι 36%, αλλά αφορά κύριες συντάξεις της τάξης των 1.400€ και άνω με συντάξιμο μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου άνω των 1.700€, που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 6,5% των κύριων συντάξεων γήρατος, και περιορίζεται επίσης στο 18%, για το 2017 στο 24% και για το 2018 στο 27%.

Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι σε κάθε περίπτωση οι συγκρίσεις που ακούγονται δημιουργούν εντυπώσεις και δεν αποτυπώνουν την αλήθεια γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τις μνημονιακές μειώσεις των ετών 2010-2012 που άγγιξαν σε κάποιες συντάξεις ακόμα και το 44% και συγκρίνουν τις σημερινές μειωμένες συντάξεις με την μεικτές πρό περικοπών συντάξεις του 2010.

Επίσης είναι παραπλανητικό γιατί δεν λένε ότι θα υπάρχουν και αυξημένες συντάξεις για έναν αρκετά μεγάλο αριθμό υποψήφιων συνταξιούχων:

Τα τελικά ποσά του αθροίσματος Εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης για όλες τις συντάξεις, με συντάξιμο μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου έως 600 ευρώ και έως 40 έτη ασφάλισης είναι μεγαλύτερες συγκρινόμενες με τον υπολογισμό των συντάξεων βάσει του Ν 3029/02 (Νόμος Ρέππα) ακόμα και με υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές έως 20% λόγω των καλύτερων αμοιβών την πενταετία 2004-2009 (δηλαδή για μ.ο αποδοχών των καλύτερων 5 χρόνων από τα δέκα τελευταία, χωρίς τις μνημονιακές περικοπές των προηγούμενων ετών ίσο με 720€).

Τα τελικά ποσά του αθροίσματος Εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης για όλες τις συντάξεις με συντάξιμο μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου έως 800 και έως 40 έτη ασφάλισης είναι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, μεγαλύτερες συγκρινόμενες με τον υπολογισμό των συντάξεων βάσει του Ν 3029/02 (Νόμος Ρέππα) ακόμα και με υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές έως 20% λόγω των καλύτερων αμοιβών την πενταετία 2004-2009 (δηλαδή για μ.ο αποδοχών των καλύτερων 5 χρόνων από τα δέκα τελευταία, χωρίς τις μνημονιακές περικοπές των προηγούμενων ετών ίσο με 960€) και ελάχιστες μικρότερες κατά μέσο όρο έως 3% για συντάξεις με μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου έως 1000€.

Τα τελικά ποσά του αθροίσματος Εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης για όλες τις συντάξεις με συντάξιμο μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου έως 1.000€ και έως 24 έτη ασφάλισης είναι μεγαλύτερες συγκρινόμενες με τον υπολογισμό των συντάξεων βάσει του Ν 3029/02 (Νόμος Ρέππα) ακόμα και με υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές έως 20% λόγω των καλύτερων αμοιβών την πενταετία 2004-2009 (δηλαδή για μ.ο αποδοχών των καλύτερων 5 χρόνων από τα δέκα τελευταία, χωρίς τις μνημονιακές περικοπές των προηγούμενων ετών ίσο με 1.200€).

Πράγματι, για όλες τις συντάξεις με συντάξιμο μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου έως 1.000€ και ασφάλισης 25 ετών και άνω είναι μικρότερες συγκρινόμενες με τον υπολογισμό των συντάξεων βάσει του Ν 3029/02 (Νόμος Ρέππα), ακόμα και με υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές έως 20% λόγω των καλύτερων αμοιβών την πενταετία 2004-2009 (δηλαδή για μ.ο αποδοχών των καλύτερων 5 χρόνων από τα δέκα τελευταία, χωρίς τις μνημονιακές περικοπές των προηγούμενων ετών ίσο με 1.200€).

Όμως αυτές οι συντάξεις δίνονταν ήδη μειωμένες έως και 44% λόγω των μνημονιακών περικοπών του 2010 και του 2012, οπότε συγκρινόμενες με το σημερινό καταβαλλόμενο ποσό οι νέες συντάξεις και αυτής της κατηγορίας θα είναι σε σχεδόν ισόποσες.

Λένε:
Σε κάθε περίπτωση κόβετε τις συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ.

Απάντηση:
Οι περικοπές θα αφορούν μόλις το 7,5% των σημερινών δικαιούχων δηλαδή 201 χιλιάδες συντάξεις και ο στόχος είναι να εξοικονομηθούν κονδύλια ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, πολύ περιορισμένο σε σχέση με τις αρχικές απαιτήσεις των θεσμών για 750 εκατ. ευρώ.

1) ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΚΥΡΙΑΣ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ)
2) ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
3) ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
4) ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ

asfalistiko-pinakas

Λένε:
Με το νέο νομοσχέδιο θα έχουμε συνταξιούχους «δύο ταχυτήτων», παλιών και νέων αν και θα προέρχονται από το ίδιο ύψος μισθών και έτη ασφάλισης.

Απάντηση:
Η Κυβέρνηση όπως αναφέρετε για να διασφαλίσει την διατήρηση των καταβαλλόμενων συντάξεων έχει προβλέψει την σταδιακή εξομοίωση τους με τις νέες συντάξεις μέσω του επανυπολογισμού τους και την απόδοση των όποιων διαφορών στις κύριες συντάξεις ως προσωπική διαφορά η οποία σταδιακά θα μειώνεται με την μη απόδοση στους παλαιούς συνταξιούχους των αυξήσεων που θα προκύπτουν από την ανάπτυξη και την αφαίρεση τους από την προσωπική διαφορά ώστε σταδιακά να εξομοιωθούν.

Μεταβατικά η κυβέρνηση έχει προβλέψει ότι όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 13, ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά, ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα.

Επίσης, εάν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει των νέων ποσοστών αναπλήρωσης, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Μεσοπρόθεσμα νέοι και παλαιοί συνταξιούχοι θα λαμβάνουν τις ίδιες συντάξεις.

Πηγή: syntaksiouxoidei.wordpress.com

Τα κείμενα που φιλοξενούνται στην ενότητα ΑΠΟΨΕΙΣ του παρόντος ιστοχώρου, δημοσιεύονται αυτούσια και εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και όχι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης ή της ΔΕΠΕ Τρίπολης.