Αναβαθμίζεται σε επίπεδο εξοπλισμού μηχανογράφησης και λογισμικού το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 05:59

 Υπεγράφη την Πέμπτη 11/9/2014  μεταξύ του Διοικητή του Γ.Ν Μεσσηνίας Γεωργίου Μπέζου και της αναδόχου εταιρίας ACTIVE COMPUTER SYSTEMS η σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης συνολικού προϋπολογισμού 245.262€.Πρόκειται για ένα ακόμη έργο του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας που είχε ενταχθεί πέρυσι στο ΠΕΠ Πελοποννήσου και ολοκληρώνεται μέσα στο Σεπτέμβριο με την παραλαβή του ανωτέρω εξοπλισμού.
 
Αναλυτικότερα ο υπό προμήθεια εξοπλισμός μηχανογράφησης που αναμένεται είναι ο εξής:
 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

SERVER (Κεντρικός Η/Υ)

4

2

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Τύπου Α)

120

3

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Τύπου Β)

1

4

SWITCH (Κατανεμητής δικτύου)

10

5

UPS

50

6

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER

60

7

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOTMATRIX A4

20

8

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOTMATRIX A3

3

9

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOTMATRIX A3

3

10

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ LASER

20

11

COMPUTER ROOM

1

 

Ο ανωτέρω εξοπλισμός χαρακτηρίζεται απολύτως απαραίτητος που έρχεται να δώσει λύσεις και να συμβάλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας  του Νομού Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την οικονομικοτεχνική μελέτη προβλέπεται  μέσα από το νέο εξοπλισμό να επιτευχθούν μεγάλες οικονομίες κλίμακας ως προς τις δαπάνες των αναλωσίμων υλικών.