Αντικατάσταση και ορισμός τακτικών μελών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ. Γορτυνίας

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020 12:03

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ευστάθιος Κούλης ορίζει τον Αντιδήμαρχο κο Δημήτριο Καζά του Φρήστου, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας σε αντικατάσταση του κου Βασιλείου Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη.

Επίσης, ορίζει τον Αντιδήμαρχο κο Λεωνίδα Συριόπουλο του Ιωάννη, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας σε αντικατάσταση του κου Κωνσταντίνου Σταθά του Γεωργίου.