Απαντήσεις της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας σε ερωτήματα της μείζονος αντιπολίτευσης

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021 19:30

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Α. Σχετικά με την πρόσκληση ΑΤ02Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας δεν υποβάλλει φάκελο στην πρόσκληση ΑΤ02, στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», γιατί δεν μπορεί με βάση τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, και όχι γιατί έτσι απλά «…Προτιμά…» να μην το κάνει, όπως ισχυρίστηκε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης! Για όλα τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην επιστολή που κοινοποίησε έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

 • Σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα έργα που θεωρεί ότι απαιτούνται για την συμμόρφωση  με τις απαιτήσεις των οικισμών ως 15000 κατοίκους περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 3.
 • Στο κεφάλαιο αυτό το Άστρος αναφέρεται στον πίνακα των ήδη εκτελούμενων έργων με βάση την ένταξη στο ΥΜΕΠΕΡΡΑ. Το Υπουργείο θεωρεί ότι με το ενταγμένο έργο θα έπρεπε να αποκατασταθεί το σύνολο των προβλημάτων αποχέτευσης.
 • Τα έργα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο “Αντώνης Τρίτσης” είναι αυτά που αναφέρονται στο 3.1.3. δηλαδή Γαργαλιάνοι, Βέλο, Βραχάτι, Ζευγολατιό,  Άσσος και Λέχαιο, και το Άστρος δεν ανήκει σε αυτά!
 • Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, μέσω του εξωτερικού της συνεργάτη και συμβούλου των εγκαταστάσεων λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ, είχε έρθει σε επικοινωνία με την κα. Μιχελιουδάκη, που ήταν αρμόδια για την πρόσκληση, καθώς και με την κα. Λουκία Μήτση στη ΜΟΔ, η οποία ήταν στην Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων που είχε συσταθεί για να παρέχει εγκρίσεις για ένταξη στο ΑΤ02. Και οι δύο μας δήλωσαν κατηγορηματικά ότι λόγω του Επιχειρησιακού Σχεδίου δεν θα μπορούσε να μας χορηγηθεί η βεβαίωση, που έθετε ως προϋπόθεση η πρόσκληση ΑΤ02.
 • Πριν από την επικοινωνία είχε γίνει όλη η απαραίτητη προεργασία προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση. Είχε συνταθεί τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφαμε τα τεχνικά προβλήματα και του δικτύου αποχέτευσης και τα ζητήματα του βιολογικού καθαρισμού, με βάση την οποία θα εκδίδετο η βεβαίωση της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων. Είχε επίσης συνταχθεί το Τεχνικό Δελτίο του έργου. Όμως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία και με την κα. Μιχελιουδάκη και με την κα. Λουκία Μήτση δεν είχε νόημα η αποστολή του αιτήματος.

Συνεπώς προκύπτουν τα εξής ερωτήματα-απορίες:

 • Εάν και με ποιους μίλησε ο κ. Μαντάς στην επικοινωνία του με την Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων και εάν έχει μελετήσει επαρκώς το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Εάν πράγματι αναγνωρίζει την αναγκαιότητα υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ02, προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση των καταθλιπτικών αγωγών που είναι απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των ιδιωτικών συνδέσεων. Διότι αν την αναγνωρίζει τότε ας μας εξηγήσει γιατί ο ίδιος με συνυπογράφοντα τον κ. Βλάχο προέβησαν σε ένσταση κατά της νομιμότητας της απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας (απόφαση 50/2020, ΑΔΑ: 641ΣΟΡΓ4-7ΦΔ) για την ανάθεση εκπόνησης υδραυλικής μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων».

Να σημειωθεί ότι η ένσταση αυτή απορρίφθηκε στο σύνολό της από τον ελεγκτή νομιμότητας, τόσο για τυπικούς όσο και για ουσιαστικούς λόγους, ο οποίος και κατανόησε και υιοθέτησε πλήρως τους λόγους και την αναγκαιότητα εκτέλεσης της εν λόγω μελέτης.

 • Εάν, απ΄ την άλλη, οι υπογράφοντες της εν λόγω ένστασης, εμμένουν στην άποψή τους περί μη αναγκαιότητας της μελέτης, καθότι το δίκτυο ακαθάρτων μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως οι ίδιοι πιστεύουν, προς τι τότε η μομφή τους προς το ΔΣ της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας περί μη υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ02;
 • Είναι προφανές ότι η ένσταση κατά της νομιμότητας της απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη μομφή προς αυτό περί μη υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ02. Είναι επίσης προφανής η τακτική «ήξεις-αφίξεις» που εφαρμόζεται «κατά το δοκούν» από την μείζονα αντιπολίτευση!
 1. B. Σχετικά με την πρόσκληση ΑΤ03

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας υποβάλει φάκελο στην πρόσκληση ΑΤ03, στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», για χρηματοδότηση του υποέργου 1: «Αντικατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας», και του υποέργου 2: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 792,00kWp με Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό (virtual net metering)».

Αναφορικά με την πρόσκληση αυτή:

 • Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας υποβάλλει φάκελο στην πρόσκληση ΑΤ03 γιατί εκεί μπορεί να υποβάλλει!
 • Με το υποέργο 1, συμβάλλει στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων της και με το υποέργο 2 συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση του σημαντικότερου λειτουργικού και ανελαστικού κόστους λειτουργίας της, αυτό του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Να σημειωθεί ότι το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2020 ανερχόταν στο ποσό των 370.000 ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 150.000 ευρώ, σε σχέση με το έτος 2019, όπου λόγω πολλών και αρκετά έντονων βροχοπτώσεων ήταν περιορισμένη η ανάγκη χρήσης γεωτρήσεων και αντλιοστασίων. Αυτή η επιπλέον δαπάνη εκτιμάται ότι θα μπορεί να καλυφθεί με την λειτουργία του Φ/Β σταθμού.

Με την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας θα εξοικονομήσει σημαντικά ποσά κατ΄ έτος, τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να τα διαθέσει για την εκτέλεση έργων με ιδίους πόρους, εξυπηρετώντας  και ωφελώντας το σύνολο των κατοίκων του Δήμου μας.

Αδιαμφισβήτητα, αποτελούν έργα πνοής που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση, και βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς  τους πολίτες.

 • Για τη σύνταξη των μελετών, το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να συλλέξει τα στοιχεία λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας των εγκαταστάσεων της, να καταγράψει την υπάρχουσα ηλεκτρολογομηχανολογική υποδομή, να αναζητήσει νέες λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών, να ζητήσει και να λάβει προσφορές, όπως ακριβώς προβλέπεται από την διαδικασία και σε συνεργασία με το μέλος του ΔΣ και αντιδήμαρχο κ. Σαμαρτζή, Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ, να κατορθώσουν να ολοκληρώσουν την μελέτη προκειμένου να υποβληθεί στην πρόσκληση ΑΤ03. Και πράγματι, αν και δεν διέθετε έως σήμερα την κατάλληλη τεχνική επάρκεια και γνώση, το επιστημονικό προσωπικό της ΔΕΥΑ και με τη βοήθεια του αντιδήμαρχου κ. Σαμαρτζή, κατόρθωσε να φέρει εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο, χωρίς να χρειαστεί να αναθέσει και να πληρώσει για την μελέτη αυτή. Συνεπώς, προς τι το κακό; Επειδή η επιχείρηση, μετά από μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να ολοκληρώσει η ίδια την μελέτη χωρίς να χρειαστεί να την πληρώσει, εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρήματα; Άραγε, ο σκοπός είναι να αναθέτουμε μόνο μελέτες, με αμφίβολη πολλές φορές αξία; 
 • Στην εταιρεία «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.ΠΕ» ανατέθηκε, με απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 9ΚΚΨΟΠΓ4-5ΦΧ), η υπηρεσία της σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, και δεν ανατέθηκε η σύνταξη μελέτης.

Να σημειωθεί ότι η δαπάνη για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ03 και καθορίστηκε στο ποσό των 5.000,0 €+ΦΠΑ.

 • Μετά από ενδελεχή έρευνα και καθότι η ΔΕΥΑ Βόρειας δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία – κάτι που με συντονισμένες κινήσεις και ενέργειες της σημερινής Διοίκησης πρόκειται να αλλάξει σύντομα – αποφασίστηκε ως καλύτερο πιθανό σημείο εγκατάστασης του Φωτοβολταικού Σταθμού, που αφορά το υποέργο 2, τμήμα από χώρο ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Γιαννούκου, στον Οικισμό Κουτρούφων, της Κοινότητας Κορακοβουνίου. Για την εγκατάσταση του Φωτοβολταικού Σταθμού υπάρχει καταρχήν θετική εισήγηση εκ μέρους του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας. Σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθηθούν οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες για την μίσθωση του ακίνητου, προτού γίνει η εγκατάσταση του και εφόσον έχει ήδη γίνει δεκτή η κατατεθείσα πρόταση.

Συνεπώς, όλες οι ενέργειες γίνονται στη βάση της νομιμότητας και της ειλικρινούς προσπάθειας όλων των προσώπων που συνεισφέρουν στην λειτουργία της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας (υπάλληλοι, εξωτερικοί συνεργάτες, μέλη του ΔΣ) και όλες εντέλει θα ελεγχθούν από τα αρμόδια όργανα και σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν ως παρακαταθήκη για μελλοντικές προτάσεις.

 

Το ερώτημα λοιπόν που δημιουργείται εύλογα είναι κατά πόσο η μείζονα αντιπολίτευση επιθυμεί ή όχι την διεκδίκηση επιχορηγήσεων μεγάλων έργων που διέπονται από περιβαλλοντική ευαισθησία και έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Επιθυμούν τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας και την βιώσιμη ανάπτυξή της ή απλά θα συνεχίσουν να επιμένουν στην στείρα αντιπολιτευτική τους τακτική;

 

 

Η Πρόεδρος

της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

 

 

Αναγνωστάκου Χριστίνα