Αποφάσεις ΠΕΔ…

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011 08:13

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συνήλθε χθες, Τετάρτη 05/10/2011, σε 1η συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Πελοποννήσου και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:  1. Οικονομικά Θέματα

i. άνοιγμα λογαριασμού σε Τράπεζα Eurobank (προσωρινά και σύμφωνα με τους όρους του Δήμου Τρίπολης).

ii. έναρξη εργασιών Νομικού Προσώπου και κτήση Α.Φ.Μ.

iii. έγκριση προσωρινού κανονισμού διαχείρισης, σύμφωνα, με τον οποίο τα έγγραφα οικονομικού περιεχομένου θα υπογράφονται από το Γραμματέα και τη Διευθύντρια. Οι προμήθειες θα γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α κα η πάγια προκαταβολή προσδιορίζεται στο ποσό των 500,00 €.

iv. προσδιορίστηκε η ημερομηνία για την κατάθεση του προϋπολογισμού της ΠΕΔ και των απολογισμών των ΤΕΔΚ για τη Δευτέρα, 24/10/11.

  1. Περιουσιακά Στοιχεία
  1. I.     στην ακίνητη περιουσία συμπεριλαμβάνονται πέντε μεγάλα διαμερίσματα (οι έδρες των ΤΕΔΚ) στις έδρες των Νομών.
  2. II.     τα χρηματικά υπόλοιπα των ΤΕΔΚ ανέρχονται στο ποσό των 95.000€ περίπου και οι οφειλές στο ποσό των 140.000 € περίπου. Ακριβής απεικόνιση της κατάστασης θα γίνει με τον απολογισμό.
  1. Ορισμός Εκπροσώπων       ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σε Επιτροπές και Συμβούλια

Ορίσθηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ σε Συμβούλια και Επιτροπές σε επίπεδο Περιφέρειας.

Στο επίπεδο των Νομών θα ορισθούν εκπρόσωποι στην επόμενη συνεδρίαση.

  1. Καθορισμός       Σφραγίδας ΠΕΔ

Καθορίστηκε η σφραγίδα της ΠΕΔ Πελοποννήσου. Στο κέντρο της θα έχει τον ΠΕΛΟΠΑ, από τον οποίο έλαβε το όνομα η Πελοπόννησος και περιμετρικά τις λέξεις, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

  1. Οργάνωση Ημερίδας με θέμα τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

I. Λόγω της οξυμένης κατάστασης αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί, ημερίδα με θέμα: «Τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».

II. Ορίστηκε διακομματική Επιτροπή για την οργάνωσή της, που θα πραγματοποιηθεί σε ένα μήνα στην Τρίπολη, με προσκεκλημένους το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια.

  1. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ θα γίνεται κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην Τρίπολη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Τέλος, έγινε η πρώτη συζήτηση για διοικητικά θέματα της Πελοπόννησος Α.Ε. Το θέμα αναβλήθηκε και θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση λόγω της σοβαρότητάς του.
  3. Στο τέλος, της συνεδρίασης ψηφίσθηκαν ομόφωνα δύο ψηφίσματα:

Το πρώτο για την «άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της ελονοσίας- μέτρα/πολιτικές για τους λαθρομετανάστες» και

Το δεύτερο «για την εκδημία του αείμνηστου Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής/ΑΠΘ Δημητρίου Φατούρου».

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παναγιώτης Ε. Νίκας