Απολογισμός πεπραγμένων και ετήσια έκθεση Συμπαραστάτη του Πολίτη σε ειδική συνεδρίαση του ΠΕΣΥ

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2018 21:27

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Σας προσκαλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 179 και 185 παρ.4.2) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, άρθρο 21, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου έτους 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειάρχης, κ. Πέτρος Τατούλης.

2. Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, κ. Γιώργος Μπουλούκος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ