Χρ. Λαμπρόπουλος: Στοχευμένες δράσεις και έργα αναπτυξιακού προσανατολισμού στην Αρκαδία

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 12:41

Δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις για την Αρκαδία ελήφθησαν στη συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2020:

1) Η έγκριση της δημοπράτησης του έργου :«Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη ΛΑΔΩΝΑ και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος», π/ύ 1.180.000 ευρώ.2) Η έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ του έργου:
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του αρδευτικού συστήματος του ΤΟΕΒ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ», συνολικού π/ύ 1.241.195,40 ευρώ με ΦΠΑ.

“Η προσπάθεια για ανάδειξη της Αρκαδίας σε τόπο προορισμού αλλά και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι πρώτης προτεραιότητας  και υλοποιείται με στοχευμένες δράσεις και έργα αναπτυξιακού προσανατολισμού” δήλωσε  ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας , Χρήστος Λαμπρόπουλος.