Δ. Γράσσος: Αντίθετη η ΕΠΝΕΛ στην παράταση επιστράτευσης ιδιωτών γιατρών σε Δομές Υγείας

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 14:17

Ο Γενικός Γραμματέας τής Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας (Ε.Πν.Ελ.), Πνευμονολόγος-Φυμ/γος, Δημήτρης Γράσσος, σε ανακοίνωσή του αναφέρει: 

Με έκπληξη λάβαμε γνώση την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για τη συνέχιση της επιστράτευσης των ιδιωτών συνάδελφων σε Δομές Υγείας της Αττικής. Η ΕΠΝΕΛ εκφράζει την αντίθεση της στην εν λόγω απόφαση, η οποία στην ουσία καλύπτει επιφανειακά τα αναδυόμενα προβλήματα λειτουργίας των ΤΕΠ και κλινικών των νοσοκομείων, ενώ δημιουργεί νέα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας την οποία και αποδυναμώνει.Καθόλο το διάστημα της επιστράτευσης, οι συνάδελφοι κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα δύσκολους ρόλους, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη παρακολούθησης των ασθενών που τους επισκέπτονται στο ιδιωτικό τους ιατρείο. Η παράταση της επιστράτευσης, εκτός από την σωματική και ψυχική εξάντληση των συναδέλφων, θα επιφέρει και συνθήκες αθέμιτου επαγγελματικού ανταγωνισμού ανάμεσα σε ιατρούς της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, ενώ θα αποδυναμώσει σημαντικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εν μέσω πανδημίας.

Για την αντιμετώπιση των αναφερθέντων προβλημάτων, η ΕΠΝΕΛ υπενθυμίζει ότι έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, με στόχο την ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία της συνέχισης της επιστράτευσης.

Ο Γενικός Γραμματέας τής Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας Ε.Πν.Ελ.  

Δημήτρης Αιμ. Γράσσος

Πνευμονολόγος-Φυμ/γος