Δ.Τρίπολης | Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία για τον Αύγουστο

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020 08:47

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον μήνα Αύγουστο ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.