Δ.Τρίπολης| Διακοπή κυκλοφορίας στην Οδό Δήμητρος

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 10:44

Ο Δήμος Τρίπολης εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία:

Χορηγούμε στην κα. Δαμιανού Κων/να, άδεια χρήστης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Δήμητρος 21, από τη συμβολή της με την οδό Διοτίμας έως τη συμβολή της με την οδό Μπακοπούλου, την Παρασκευή 19-07-2019 και κατά τις ώρες 12.00 έως 13.30, προκειμένου να προβεί σε εκφόρτωση ξύλινων πορτών στην οικίας της.Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ