Δεν προκύπτει ανάγκη επανεξέτασης της πιστοποιημένης εφ’ όρου ζωής αναπηρίας

Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 09:30

Με αφορμή περιστατικά όπου δημόσιοι λειτουργοί προτρέπουν Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό αναπηρίας με ισχύ εφ’ όρου ζωής, να προκαλέσουν οικειοθελώς την επανεξέτασή τους από επιτροπή αναπηρίας ΚΕΠΑ, προσκαλώ όλες τις φίλες και φίλους με ειδικές ανάγκες να ενημερωθούν από τις αναρτήσεις του ιστολογίου μου για την αναμφισβήτητη ισχύ των εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας τους. Η ισχύς αυτών των πιστοποιητικών πηγάζει από τα οριζόμενα στην έννομη τάξη της Ελλάδας και δεν μπορεί αυτή να αμφισβητηθεί.

Ορισμένοι συμπολίτες μας, που στο παρελθόν βρέθηκαν μπροστά σε παρόμοιες καταστάσεις κατά τις οποίες υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών αρνούνταν να κάνουν δεκτά τα εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας τους, ήταν ορθά ενημερωμένοι και αντέδρασαν. Ενήργησαν σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν λάβει από το ιστολόγιο μου και τελικά δημόσιες υπηρεσίες π.χ. της Κοινωνικής Πρόνοιας ή της Δ.Ο.Υ. αναγκάστηκαν να κάνουν δεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας τους, όπως ορίζει η έννομη τάξη της χώρας μας.

Σημειώνω ότι οι δημόσιοι λειτουργοί ενεργούν με αυτόν τον τρόπο, εκτελώντας αστήρικτες νομικά εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας και συχνά τις προφορικές οδηγίες των ανωτέρων τους. Σύμφωνα με αυτές, προσπαθούσαν και συνεχίζουν να προσπαθούν να πείσουν προφορικά τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες πως τα εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας τους δεν ισχύουν, πως δεν έχουν πλέον καμιά αξία. Μάλιστα προσπαθούν να τους πείσουν με προφορικές παραινέσεις , πολλές φορές τους πιέζουν να κάνουν οικειοθελώς αίτηση επανεξέτασης στο ΚΕΠΑ, το οποίο λειτουργεί ως η σύγχρονη “Κολυμβήθρα του Σιλωάμ”, «γιατρεύοντας» αναπηρίες. Άλλωστε είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες το αν θα προσέλθει ή δεν θα προσέλθει προς εξέταση στην επιτροπή του ΚΕΠΑ.

Φίλες και φίλοι, από όλη την Ελλάδα, ενημερώθηκαν ορθά από το ιστολόγιο μου, ακολούθησαν τις παρατιθέμενες σ’ αυτό οδηγίες και κατάφεραν να αποδείξουν αυτό που η έννομη τάξη της χώρας μας ορίζει: πως τα δημόσια έγγραφα, όπως ακριβώς και τα εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας, ισχύουν έναντι όλων και παράγουν νόμιμα αποτελέσματα έως την λήξη τους, ήτοι εφ’ όρου ζωής του κατόχου τους. Συνεπώς δεν προκύπτει λόγος επανεξέτασής τους από υγειονομική επιτροπή. Η άρνηση των δημοσίων υπηρεσιών ν’ αποδεχτούν το εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας τεκμηριώνει εναντίωση στα οριζόμενα στην έννομη τάξη της Ελλάδας.

Για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής αυτής κατάστασης, μοναδική λύση είναι η ενημέρωση. Διαδώστε τις πληροφορίες αυτές, ώστε όλοι να γίνουν αποδέκτες τους. Η προσπάθεια ενημέρωσης θα συνεχιστεί έως την στιγμή που η Ελληνική Πολιτεία θα αποφασίσει να αποσύρει τον απαράδεκτο Πίνακα Βαθμονόμησης της Αναπηρίας και θα συντάξει ένα νέο, σύμφωνο με την έννομη τάξη της χώρας μας και τη διεθνή πρακτική ως προς την λειτουργική αποκατάσταση του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες.

Αυτός ο νέος, δίκαιος Πίνακας Βαθμονόμησης της Αναπηρίας και η υγειονομική επιτροπή που θα τον εφαρμόζει θα πρέπει να προσεγγίζουν των Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες με σεβασμό, κρίνοντας τα πραγματικά ιατρικά δεδομένα, και όχι το πως θα επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι μέσω περικοπών των κονδυλίων για την αναπηρία. Η αναπηρία και οι δυσκολίες που επιφέρει στην καθημερινότητα του ανθρώπου με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να κριθούν βάσει αποφάσεων οικονομικών διευθυντηρίων που λαμβάνουν υπόψη μόνο τους δείκτες και τις δαπάνες, αγνοώντας τον άνθρωπο και τις συνταγματικά επιβαλλόμενες αρχές υπέρ του.

(Από το blog του προέδρου του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας, Τάκη Αλεξανδράκη takisalexandrakis.blogspot.com)