Δεν θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της «Αναλήψεως» στο Άστρος

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021 10:07

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Β.Κυνουρίας, Γεώργιος Γαρδικιώτης, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση της εμποροπανήγυρης της «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ» στο Άστρος 11-13 Ιουνίου 2021.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35169/04.06.2021), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2366/05.06.2021με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.» ,προβλέπονται (άρθρο 1, παρ.1, A/A 23), αναφορικά με τις αγορέςτων άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), τα ακόλουθα:

  • Αναστολή λειτουργίας των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), πλην των κυριακάτικων αγορών, που λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 22 για τις λαϊκές αγορές.

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων δεν θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ» στο Άστρος 11-13 Ιουνίου 2021.