Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ τάξης Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019 16:34

Από το Μουσικό Σχολείο Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μέχρι την 31η Μαΐου 2019 κατατίθενται οι Αιτήσεις των υποψηφίων μαθητών για την συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των μαθητών της Α’ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-20. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ στο Σχολείο και με αυτοπρόσωπη παρουσία του Γονέα.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών θα πραγματοποιηθούν στο Σχολείο ενημερωτικές συναντήσεις με τους μαθητές της Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της περιφέρειας την Πέμπτη 15η και Παρασκευή 16η Μαΐου 2019 (Open Day). Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19η Ιουνίου στο Σχολείο (ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα). Στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης  θα εγγραφούν οι 44 μαθητές με την καλύτερη επίδοση στη διαδικασία επιλογής.Το ίδιο διάστημα κατατίθενται  στο σχολείο επίσης και οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται για να λάβουν μέρος σε κατατακτήρια δοκιμασία για εγγραφή σε μεγαλύτερη τάξη του Μουσικού Γυμνασίου και του Μουσικού Λυκείου. Για την περίπτωση αυτή ο αριθμός των κενών θέσεων θα καθοριστεί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και με οροφή την φοίτηση 44 μαθητών ανα τάξη σε 2 τμήματα γενικής παιδείας.