Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου ΔΑΚ Τρίπολης

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021 17:52

Το ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης θέτει σε εκμίσθωση με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία το κυλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Τρίπολης, αποτελούμενο από ενιαίο χώρο διαστάσεων 8m x 9m, ήτοι 72m2
, που βρίσκεται στη ανατολική πλευρά των αθλητικών χώρων και παρά την κεντρική είσοδο και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ως κυλικείο.