Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κιλκίς στην Τρίπολη λόγω κοπής δέντρων

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 14:22

Διακοπή κυκλοφορίας στην Οδό Κιλκίς στην Τρίπολη λόγω κοπής δέντρων.

Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Απριλίου για μία ώρα, ώστε να διευκολυνθεί ο εργολάβος στην εργασία του.Δείτε την άδεια του Δήμου Τρίπολης

ΑΔΕΙΑ ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ