Διακοπή ρεύματος σε Νεστάνη και Λουκά την Παρασκευή 5 Αυγούστου

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016 11:02

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευη 05/08/2016, λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο Τ.Δ. Νεστάνης (αρδευτικά Νεστάνης) από τις 08:00 έως τις 14:30, καθώς και στο Τ.Δ. Λουκά από τις 08:00 έως τη 13:00.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναφερώμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 242359-242373 & 1050 (βλάβες)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ