Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη σε Τρίπολη και Βόρεια Κυνουρία

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 11:09

Την Τετάρτη 20/06/2018, λόγω προγραμματισμένων εργασιών για συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθεί, 8:30 π.μ.-14:00, διακοπή ηλεκτροδότησης στα εξής Δ.Δ. και οικισμούς του Δήμου Β. Κυνουρίας: ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΟΛΟΣ, ΦΟΥΝΤΩΜΑ, ΑΕΤΟΧΩΡΙ, ΧΑΡΑΔΡΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΣΙΤΑΙΝΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ.

Την ίδια μέρα, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο Δ.Δ. Καμαρίου – Αρδευτικά Καμαρίου (8:00 π.μ.-12:00 μ.μ.) και στο τμήμα όπισθεν του αλευρόμυλου Θανόγιαννη (12:00 μ.μ.-15:00).Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναφερόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 242359 & 27550 / 22400

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ