Διαρκής συνεργασία και βιωματικές καταγραφές των εκπαιδευτών στα Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου (vd)

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013 17:05

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης και ο Γιάννης Καταρτζής, μέλος της Επιτροπής Στήριξης και Παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Έργου των ΣΔΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προχώρησαν στην ημερίδα «1η Εκπαιδευτική συνάντηση των ΣΔΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου», με θέμα: «Διαρκής συνεργασία και βιωματικές καταγραφές των εκπαιδευτών στα Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου», που διοργανώθηκε στο χώρο του συγκροτήματος των ΕΠΑ.Λ, Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ΙΕΚ & ΣΔΕ Τρίπολης (τέρμα Τεγέας), το Σάββατο 29 Ιουνίου. Η ημερίδα έγινε με την υποστήριξη του δήμου Τρίπολης.