Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής ο Κ. Γιόβας

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 15:52

Κατόπιν συνεδριάσεως του Πρωτοβάθμιου Ανωτάτου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια τακτικών κρίσεων έτους 2016 των ανωτάτων Αξιωματικών ο Αρχιπύρραρχος Κωνσταντίνος Γιόβας του Δημητρίου Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής.

Ο κ. Γιόβας ευχαριστεί το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων καθώς και Εθελοντικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου για τη συνεργασία και την αυταπάρνηση που έδειξαν για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος για την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, και του φυσικού περιβάλλοντος από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.Επίσης ευχαριστεί τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των περιφερειών και των Δήμων καθώς και όλες τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου για την πολύτιμη συνεργασία τους και συνεισφορά τους στην εκτέλση της αποστολής του πυροσβεστικού Σώματος ως επιχειρησιακός βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας.