Δήμαρχος: «Έτοιμο για δημοπρασία το Μαντζούνειο»

Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2017 21:46

 

Μετά από ερώτηση του Γιάννη Σμυρνιώτη, ο Δήμαρχος Τρίπολης, Δημήτρης Παυλής είπε ότι «είναι έτοιμο για δημοπρασία το Μαντζούνειο και περιμένουμε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό».

Να θυμίσουμε ότι στις 3-8-2017 πάρθηκε απόφαση Ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για μία απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας.

Τότε συνεδρίασε κατεπειγόντως το Δημοτικό Συμβούλιο και ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή των όρων της απόφασης χρηματοδότησης και την υλοποίηση της πράξης στο ποσό των 2.111.024,39 € (2.000.000,00 όριο της πρόσκλησης, το επιπλέον ποσό θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Τρίπολης ΣΑΤΑ 2018). Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.990.048,78€.