Δημοπρασία μίσθωσης χώρων για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων

Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2016 14:06

Ο Δήμαρχος Τρίπολης διακηρύττει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου, με σκοπό την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων από το Δήμο Τρίπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 6-7-2016.

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ