Δήμος Γορτυνίας | Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Επιμελητήριο Αρκαδίας και ΙΓΕ

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020 11:02

Μεταξύ άλλων στο Μνημόνιο Συνεργασίας που θα υπογράψει ο Δήμος Γορτυνίας, το Επιμελητήριο Αρκαδίας και το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρονται τα εξής:

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, ο Δήμος Γορτυνίας και το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ), επιθυμώντας να συνάψουν συνεργασία, με σκοπό την εκπαίδευση, κατάρτιση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εν γένει στήριξη των επιχειρήσεων της Αρκαδίας, την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας στην περιοχή της Αρκαδίας μέσω της εκπαίδευσης, σε εξειδικευμένα αγροτικά θέματα, την άνοδο του επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου των Αρκάδων αγροτών, καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, συμφωνούν στις ακόλουθες κοινές δράσεις:  • Υλοποίηση σεμιναρίων από τα στελέχη του ΙΓΕ στην αίθουσα σεμιναρίων-εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, που είναι πλήρως εξοπλισμένη με τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Η θεματολογία θα προκύψει από προτάσεις του ΙΓΕ σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μελών του Επιμελητηρίου και της περιοχής της Αρκαδίας.
  • Εξεύρεση τρόπων αξιοποίησης και λειτουργίας του Τριανταφυλλίδιου Ιδρύματος Βυτίνας σε συνεργασία με το Δήμο Γορτυνίας.
  • Παραχώρηση από το Επιμελητήριο Αρκαδίας προς το ΙΓΕ τεσσάρων (4) ξύλινων περιπτέρων προς αξιοποίησή τους στους χώρους που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο.
  • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων).
  • Συνεργασία για συμμετοχή από κοινού σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Οι όροι συνεργασίας για κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα που απορρέει από το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας θα εξετάζεται και θα εγκρίνεται αμοιβαία από τα μέλη εγγράφως, προ της έναρξης αυτής της δραστηριότητας, και θα υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες.

 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου