Δήμος Μεγαλόπολης | Που μπορούν να φιλοξενηθούν οι κάτοικοι των περιοχών που εκκενώθηκαν

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 13:40

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του Δήμου Μεγαλόπολης σχετικά με την φιλοξενία κατοίκων από τις εκκενωμένες περιοχές σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου

Η ανακοίνωση:Οι κάτοικοι που έχουν μεταφερθεί από τις εκκενωμένες περιοχές του Δήμου
έχουν την δυνατότητα να φιλοξενηθούν στα παρακάτω κτίρια του κεντρικού
ιστού της πόλης.

Δημαρχείο (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) – Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης

Πνευματικό Κέντρο “Πολύβιος” – Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

Αίθουσα ΚΑΠΗ – Παπαναστασίου 30

Προσωπικού του Δήμου, του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Προστασία &
Αλληλεγγύη” και φορείς που βοηθούν εθελοντικά θα τους υποδέχετε και θα
τους ενημερώνει για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Τηλ. επικοινωνίας 2791360273 /285- 2791360300/310